Menu

Salgsvilkår
Ejendommen sælges i offentligt udbud for Herning Kommune. Alle bud skal afgives skriftligt med angivelse af kontantprisen. Buddene skal afgives uden forbehold og på tilbudsblanket. Budgiver er bundet af sit bud frem til det tidspunkt, hvor Herning Kommune godkender eller afviser tilbuddet. Der gøres særligt opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesfrist i denne handel.

Ejendommen sælges til højeste bud og udbydes uden mindstepris. Herning Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Accepteres et af de indkomne tilbud, er tilbudsgiver forpligtiget til at underskrive købsaftalen, der er udleveret med salgsmaterialet. Tilbudsgiver skal senest 5 dage efter, at Herning Kommune har accepteret budgivers tilbud, stille bankgaranti for hele købesummen.

Tilbudsgiver erklærer ved afgivelse af tilbud, at have gennemlæst hele udbudsmaterialet, herunder salgsopstillingen, købsaftale og alle bilag, der fremgår af købsaftalen. Tilbudsgiver er bekendt med, at ejendommen udbydes i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme af 24.06.2011. Ovennævnte udbudsmateriale danner grundlag for tilbudsgivers afgivelse af tilbud på ejendommen.

Tilbud om køb skal fremsendes/afleveres i lukket kuvert - mærket: Tilbud: Bjergevej 27, 7280 Sønder Felding - hos home Erhverv, Dalgas Plads 7B, 7400 Herning, senest Onsdag den 1. juli 2020 kl. 12:00.

Bud, der indkommer herefter, afvises.
Bud, der ikke er afgivet på tilbudsblanket, afvises
Ejendommen overtages af køber den 1. september 2020.
Ejendommen sælges med fuld ansvarsfraskrivelse for Herning Kommune, herunder evt. fejl og mangler.

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til home Erhverv, Herning.

Ansvarsfraskrivelse
Tilbudsgiver er bekendt med, at ejendommen sælges som et offentligt udbud for Herning Kommune. Sælger har ingen risiko og intet ansvar for ejendommens bygningsmæssige stand. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for mangler, funktionsmangler og eventuelle skjulte mangler ved ejendommen. Køber er opfordret til at gennemgå ejendommen med sagkyndig, og køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor sælger i anledning af eventuelle mangler ved ejendommen, herunder retten til at hæve handlen, kræve erstatning eller få afslag i prisen, hverken nu eller senere. Den af tilbudsgiver anførte købesum tager højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.
Tilbudsgiver er på baggrund af sælgers ansvarsfraskrivelse opfordret til at søge juridisk og økonomisk rådgivning inden afgivelse af købstilbud, herunder at lade de anslåede beløb i udbudsmaterialet efterregne hos egne rådgivere.

Omkostninger
Salær til mægler afholdes af sælger.
Sælger sørger for berigtigelse af handlen, herunder udarbejdelse af refusionsopgørelsen.
Øvrige omkostninger afholdes af køber, herunder tinglysningsafgift ved tinglysning af skødet.
Køber afholder udgifterne til egne rådgivere.

Afløbsforhold
Forsyningsselskabet Herning Vand A/S arbejder på en 10 års kloakfornyelsesplan, hvilket betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand skal separeres. Kommunen kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, om eller hvornår den konkrete ejendom kommer til at indgå i denne kloakfornyelsesplan.
Jf. vedlagte ejendomsdatarapport er ejendommen beliggende inden for kloakopland under Spildevandsplan 2.9. Ejendommens nuværende kloaktype er registreret som værende fælleskloakeret, og det er planlagt, at ejendommen skal separatkloakeres, jf. Spildevandsplanen.
Det er på nuværende tidspunkt ikke oplyst, hvornår der udsendes påbud om kloakseparering for ejendommen.
Udgifter til ovenstående er sælger uvedkommende og forestås af køber alene. Køber er gjort bekendt hermed og accepterer ovenstående.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Herning Vand A/S på tlf. 9999 2299

Økonomi

  • Kontantpris 1.000.000 kr.

Fakta

  • Bruttoareal 947 m2
  • Grundareal 3.420 m2
  • Bebygget areal 947 m2
  • Energimærke C
  • Sagsnr 72520029
Bestil vurdering - hvis du skal sælge, udleje eller vil kende den aktuelle værdi af din erhvervsejendom

Vælg vurderingstype og udfyld dine kontaktoplysninger samt information om den ejendom, du ønsker at få vurderet. Efter bestillingen kontakter vi dig snarest muligt.

Kontakt information

Information om ejendommen der skal vurderes

Ejendom info

Et eller flere felter mangler at blive udfyldt. Udfyld de felter, som er fremhævet med rødt.

Opret dig i Køber-/Lejerkartotek

Opret dig i vores Køber-/Lejerkartotek og få besked, når der er ejendomme eller lokaler, som matcher dine ønsker.

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på markedet for erhvervsejendomme

Nyhedsbrevet udkommer 4 til 12 gange årligt - og du kan altid framelde dig igen ved at bruge linket i bunden af det nyhedsbrev, du modtager. Når du har udfyldt formularen og klikket på "Tilmeld" knappen, vil du modtage en e-mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding.

Giv et uforpligtende prisforslag

Et prisforslag er ikke et bindende tilbud om køb, ligesom sælger ikke er forpligtet til at acceptere prisen. Du kan forvente at blive kontaktet af home vdr. dit prisforslag, men du er også velkommen til at henvende dig til ejendomsmægleren selv, hvis du har spørgsmål.

Bjergevej 27
7280 Sønder Felding
Kontantpris: 1.000.000 kr.

Indtast kontantpris
  1. Evt. kommentarer eller andre forhold vedr. ejendommen/lokalet.

Et eller flere felter mangler at blive udfyldt. Udfyld de felter, som er fremhævet med rødt.

Bestil prospekt

Prospektet sendes til din e-mail ved bestilling.

Sagsnr.: 72520029
Bjergevej 27
7280 Sønder Felding

Forretning:
Erhvervscenter Midt- & Vestjylland, 96274515

Kontakt info

Det er kun muligt at sende en bemærkning, hvis du har sat ’flueben’ ved ønsket om, at modtage information om lignende ejendomme.

Et eller flere felter mangler at blive udfyldt. Udfyld de felter, som er fremhævet med rødt.

Bestil fremvisning

Indtast kontaktoplysninger og evt. ønske til tidspunkt

Sagsnr.: 72520029
Bjergevej 27
7280 Sønder Felding

Forretning:
Erhvervscenter Midt- & Vestjylland, 96274515

Kontaktinfo
  1. Skriv gerne forslag til tidspunkter.

Et eller flere felter mangler at blive udfyldt. Udfyld de felter, som er fremhævet med rødt.